Danh Mục Sản Phẩm

Fanpage Facebook

Thống Kê Truy Cập
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
  • BẢNG GHIM TÂN HÀ

Kiểu xem:

Bảng ghim nỉ Tân Hà - Giá đã bao gồm VAT

Bảng ghim nỉ cỡ nhỏ khung TH10 màu T6002 - 006 - 007 - 008 - 011 - 818 

- Bảng ghim nỉ 40 x 60cm giá 212,000 đ

- Bảng ghim nỉ 60 x 80cm giá 342,000 đ

- Bảng ghim nỉ 60 x 100cm giá 508,000 đ

Bảng ghim LIE (Bần) cỡ nhỏ khung TH10

- Bảng ghim bần 60 x 80cm giá 376,000 đ

- Bảng ghim bần 60 x 100cm giá 559,000 đ

- Bảng ghim bần 80 x 120cm giá 610,000 đ

Bảng ghim Nỉ cỡ trung khung TH28 màu T6002 - 006 - 007

- Bảng ghim nỉ 80 x 120cm giá 589,000 đ

- Bảng ghim nỉ 100 x 120cm giá 736,000 đ

- Bảng ghim nỉ 120 x 150cm giá 1,039,000 đ

- Bảng ghim nỉ 120 x 160cm giá 1,107,000 đ

- Bảng ghim nỉ 120 x 180cm giá 1,246,000 đ

- Bảng ghim nỉ 120 x 200cm giá 1,340,000 đ

- Bảng ghim nỉ 120 x 220cm giá 1,474,000 đ

- Bảng ghim nỉ 120 x 240cm giá 1,608,000 đ

 

Bảng ghim LIE (Bần) cỡ trung khung TH28

- Bảng ghim bần 80 x 120cm giá 649,000 đ

- Bảng ghim bần 100 x 120cm giá 817,000 đ

- Bảng ghim bần 120 x 150cm giá 1,142,000 đ

- Bảng ghim bần 120 x 160cm giá 1,218,000 đ

- Bảng ghim bần 120 x 180cm giá 1,371,000 đ

- Bảng ghim bần 120 x 200cm giá 1,475,000 đ

- Bảng ghim bần 120 x 220cm giá 1,622,000 đ

- Bảng ghim bần 120 x 240cm giá 1,769,000 đ